Röntgenové (3D CT, OPG) snímky

Röntgenové (3D CT, OPG) snímky

Stanoviť správnu diagnózu si dnes bez kvalitného röntgenového snímku nevieme predstaviť. Zhodnotiť stav výplne, zubné kazy, infekčné ložiská zubného pôvodu, či vzťahy zubov k dôležitým štruktúram sa bez neho veru nezaobíde.

Preto sme zakúpili moderný CT prístroj značky New Tom, ktorý zhotovuje panoramatické (OPG) snímky vo viacerých vrstvách a 3D CT snímky vysokej kvality.

Niekedy je veľmi výhodné prezrieť danú lokalitu aj v trojrozmernom obraze. Vieme sa tak niekedy vyhnúť prípadom, ktoré by pacientovi mohli spôsobiť značné nepríjemnosti.

Pomôže nám nájsť ,,zabudnutý´´ neošetrený koreňový kanálik, vďaka čomu vieme postihnutý zub zachrániť.

Alebo nám umožní pri plánovaní implantačnej liečby zhodnotiť objem kosti, jej denzitu, výber toho správneho implantátu, potrebu kostnej rekonštrukcie, či pomôže lepšie vysvetliť situáciu našim pacientom.

Veľký prínos ,,CT-čka´´ je taktiež pri výrobe implantačnej šablóny, ktorá umožnuje zavádzať implantáty s presnosťou na desatiny milimetra.

RTG snímky Vám urobíme na počkanie a odovzdáme na CD nosiči alebo USB kľúči.