Zubné implantáty

Zubné implantáty

Zubné implantáty sú často najlepšou voľbou náhrady stratených zubov, akú vieme pacientovi ponúknuť. Korunka či mostík nesený implantátmi nevyžaduje brúsenie susedných zubov, ktoré navyše musia znášať žuvací tlak zubov chýbajúcich. V niektorých prípadoch fixnú (pevnú) zubnú náhradu bez zavedenia implantátov nejde ani realizovať.

Všetky nami používané zubné implantáty sú od renomovaných výrobcov a patria ku špičke na trhu. Majú tvar valca so závitom. Vyrobené sú z titánu alebo keramiky so špeciálne upraveným povrchom pre optimálnu integráciu s kosťou vo Vašom tele.

Na našej klinike si vo väčšine prípadoch pomáhame pri zavádzaní implantátov chirurgickými šablónami. Zjednodušene si pomocou moderných digitálnych technológií prenesieme odtlačky a CT (3D RTG vyšetrenie) Vašich úst do počítačového programu, naplánujeme v ňom žiadané polohy implantátov a navrhneme šablónu, ktorú posunieme do 3D tlačiarne. Následne ju opatríme vodiacimi púzdrami, do ktorých zasúvame implantačné vrtáky počas zákroku. To nám umožňuje zavádzať implantáty s veľmi vysokou presnosťou.

Celková liečba od zavedenia implantátu k upevneniu náhrady prebieha v niekoľkých sedeniach. Podľa toho aké sú anatomické pomery v ústach a aké sú preferencie pacienta, vieme množstvo sedení, čas strávený v ambulancii a výrobu náhrady regulovať.

Prvú fázu predstavuje konzultácia a vyšetrenia, vrátane CT vyšetrenia (3D RTG) . Zistíme kvalitu a množstvo kosti potrebnej pre zavedenie implantátov. Dozviete sa akým spôsobom sa bude presnejšie uberať chirurgický zákrok a aký typ náhrady Vám doporučíme osadiť na implantáty. Obdržíte od nás cenovú ponuku a CT vyšetrenie na CD nosiči. (približne do 30 minút)

Druhú fázu predstavuje proces implantácie. Odklopíme malú časť ďasna a pomocou špeciálneho vrtáku vypreparujeme v kosti lôžko, do ktorého zavedieme implantát. Podľa potreby dopĺňame objem kosti a objem mäkkých tkanív augmentačnými materiálmi. Ranu zašijeme a implantát necháme vhojiť. Niekedy možno pristúpiť k osadeniu vhojovacieho valčeka, ktorý zabezpečí vyformovanie ďasna v okolí plánovanej náhrady. (približne 30 minút až 2 hodiny podľa anatómie a počtu zavádzaných implantátov)

V ďalšej fáze (približne po 1 až 6 mesiacoch) odkryjeme implantát a pripevníme naň vhojovací valček, alebo pristúpime k odtlačkom Vašej situácie v ústach a zadaniu výroby náhrady zubnému technikovi.

Potom prebiehajú skúšky náhrady a jej odovzdanie našim pacientom. (Výroba náhrady podľa okolností od pár dní do 3-4 týždňov.)

Niektoré odpovede na Vaše otázky ohľadne implantátov nájdete aj v sekcii Rady a odpovede na našej stránke.